Začíname! Pokračujeme!

Vitajte na našej oficiálnej web stránke občianskeho združenia Ľadové medvede Veľká voda. Dlhé roky sme neformálne pôsobili v rámci areálu jazera Veľká voda na rozhraní Dunajskej Lužnej a Rovinky. Najprv nás bolo zopár jednotlivcov, ale čaro ľadovej vody a otužovania postupne pritiahlo desiatky ďalších fanúšikov otužovania.

Od roku 2019 došlo v areáli jazera k zmenám. Naši kolegovia potápači z Point 40 sa rozhodli zveladiť areál a vytvoriť zázemie štandardného športového zariadenia. Preto sa aj naša skupina rozhodla formalizovať svoje pôsobenie a spoločne podporovať ďalší rozvoj otužileckého plávania v blízkom okolí.

Vznik nášho občianskeho združenia LMMV je pokračovaním 8-ročnej histórie Ľadových medveďov Dunajská Lužná. Máme za cieľ pokračovať v dobrej tradícii podpory otužovania, vytrvalostného plávania a našich pravidelných stretnutí každú stredu o 18-tej a každú sobotu a nedeľu o 9-tej. Zároveň nadviažeme na organizovanie už tradičných plaveckých podujatí 17. novembra, 1. januára a 8. marca. Viac informácií nájdete v časti Naše podujatia. Viac podujatí od ďalších plaveckých klubov nájdete už čoskoro v časti Eventy