Vaše 2% z daní

Jupííí, sme poberateľmi 2%. Nenechajte eurá štátu, slušne a spoločne ich vieme využiť pri našich spoločných aktivitách. Je to síce na poslednú chvíľu, ale aj tak sa tešíme, že sa to podarilo.

1) Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2) Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”

3) Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 b) 3% z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

4) STIAHNITE SI predvyplnené Vyhlásenie s údajmi OZ Ľadové Medvede Veľká Voda a zvyšné údaje o vás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou dane, ktorú môžete poukázať. Súbor následne stiahnite a vytlačte.

5) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.4.2022 na ktorýkoľvek daňový úrad, prípadne využite na podanie elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2% či 3% práve od Vás.
Ak máte o to záujem, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).

Ďakujeme krásne