Medzinárodný deň žien vo vode a úspešný prvý krst otužilcov

Marec patrí k vrcholom našej otužileckej sezóny. Teplota vody v tomto mesiaci už stúpa a s príchodom jari si dávame prestávku v zimnom plávaní a prechádzame na plávanie diaľkové. Ako je už pravidlom, aj tento rok sme si plávanie pri príležitosti MDŽ užili a každá prítomná otužilkyňa bola obdarená kvetinou. Mimochodom, sú v našom klube v prevahe. V roku 2022 sme toto tradičné plávanie spojili aj s prvým klubovým pokrstením nových členov, ktorí majú za sebou prvú alebo viac sezón. Bol to historicky prvý krst otužilcov v klube a sme radi, že “pokrstenie” studenou vodou z jazera prežili všetci v zdraví. Viac o tom ako krst otužilcov prebieha, alebo aké boli pocity prvých pokrstených v našom klube si môžete prečítať v staršom článku tu.