Tréningy v sezóne 2022/2023

Tréningy od 1.10.2022 prebiehajú štandardne na jazere Nové Košariská (malé jazero), pokiaľ sa nerozhodneme inak. Na tréningoch zvyčajne plávame od 100 do 1000 a viac metrov, v závislosti od teploty vody. Ak by ste chceli začať s otužovaním alebo zimným plávaním, nájdete nás pravidelne každú stredu o 17:00 a každú sobotu, nedeľu o 9:00. Po plávaní môžete prebrať svoje zážitky a porovnať si výkony v bufete Nad Jazerom, ktorý ponúka čaj, kávu a občerstvenie od 10:00.