Vianočná kapustnica s Ľadovými medveďmi Veľká voda

Každoročne na Vianočných trhoch v Dunajskej Lužnej varíme ako Ľadové Medvede Veľká voda tradičnú dobročinnú kapustnicu s podporou obce Dunajská Lužná. Keďže združenie Ľadové Medvede Veľká voda má centrálu práve v tejto obci, radi podporujeme jej podujatia a sme radi, že obec je tiež partnerom nášho klubu. Mnohí návštevníci trhov prišli ochutnať kapustnicu a zároveň sa popýtať na otužovanie a jeho prínosy. Naše združenie dlhodobo podporuje zimné plávanie, otužovanie a celkovo zdravý životný štýl. Máme radi celoročné športovanie a sme otvorení novým priateľským alebo riadnym členom všetkých vekových skupín a rekreačného alebo športového zamerania.

Zakladajúci člen nášho združenia Blažej Slabý povedal: “Ďakujeme všetkým varičom – osobitne nášmu šéfovi Peťovi – Darinke za zapožičanie kompletného kuchynského inventáru, poskytovateľom rôznych príchutí a esencií, podporovateľom  a divákom z radov našich členov a prispievateľom rôznych tekutých vylepšovačov nálady,  Tu patrí osobitne poďakovať sa za degustačný “karneval” rôznych rumov.”