Predsedníctvo

Peter Blažek

Predseda

Ľuboš Dubovský

Podpredseda

Lucia Plačková

Člen predsedníctva

Ján Plačko

Člen predsedníctva

Vojtech Mišovič

Člen predsedníctva