Registrácia

Každý, kto má záujem stať sa členom ĽMVv, môže tak urobiť vyplnením prihlášky. Prihlášku je treba vyplniť online, aby sme o tebe vedeli a následne je potrebné vyplniť a podpísať evidenčný list člena (PDF tu). Tento treba doručiť čo najskôr do rúk predsedu, podpredsedu alebo členov predsedníctva a po jej schválení získaš status priateľského člena. Za riadneho člena môže byť prijatý len priateľský člen, ktorý sa pravidelne zapája do plaveckých a otužileckých aktivít klubu a pravidelne pláva na spoločných tréningoch dlhšiu dobu, minimálne však v období od septembra do decembra .Ak takéhoto záujemcu schváli predsedníctvo klubu, zaplatí záujemca členský príspevok na nasledujúci rok a stane sa riadnym členom. Následne v marci nasledujúceho roku absolvuje nový, riadny člen, krst otužilca. Ak záujemca o riadneho člena prejaví záujem neskôr ako začiatkom septembra, jeho prijatie sa odloží na nasledujúci rok. Dovtedy zostáva priateľským členom.