Naše Podujatia

Už tradične sa na Veľkej vode schádzajú pravidelne otužilci z celého Slovenska. Podujatia, ktoré organizujeme sa tešia obrovskej popularite. Sledujte tento priestor pre možnosti registrácie a propozície.

Novoročné plávanie
Medzinárodný deň žien
Dvadsaťštyryhodinovka
Revolučné plávanie