Spolupráca so Slovenskou plaveckou federáciou, školenie na časomieru

Nadviazali sme úvodné kontakty s SPF a zúčastnili sme sa školenia na používanie oficiálnej časomiery SPF. Po teoretickej časti sme si vyskúšali aj praktické nasadenie. Traja členovia ĽMVV a kolegovia z TopRunDS sme si vyskúšali aj adrenalínové nasadenie a napätie počas Majstrovstiev Slovenska v plávaní žiakov. Bola to cenná skúsenosť a veríme, že najbližšie podujatia v zimnom alebo diaľkovom plávaní budú zmerané presne.