Letná stovka 2021

Po roku sa vraciame zas k letnému motivačnému 100 km plávaniu. Minulý rok bol úspešný a tak tento rok sme tu zas a dúfame, že počty stovkárov sa zas trochu rozšíria. Pýtate sa, čo k tomu treba? Nič, len chuť a odhodlanie. Tešíme sa na Vás pi vode.

Propozície:

Do tabuľky sa zapisujú kilometre, ktoré plavec/plavkyňa odpláva za týždeň

Kilometre plavec/plavkyňa preukazuje športovými hodinkam, alebo svedectvom iného člena ĽMVV

Plávať je možné kedykoľvek, ale preferované sú časy So,Ne od 9:00

Primárne miesto plávania je na Veľkej vode, Point40

Pláva sa v skupinkách alebo aspoň s bójkou

O plávaní plavec/plavkyňa informuje vopred svojho partnera alebo rodinného príslušníka

Nie je nevyhnutné odplávať celých 100 km, plávame hlavne pre radosť

Každý plavec/plavkyňa pláva na svoju vlastnú zodpovednosť. ĽMVV nie je zodpovedné za prípadné zranenia