Letná stovka 2021

Po roku sa vraciame zas k letnému motivačnému 100 km plávaniu. Minulý rok bol úspešný a tak tento rok sme tu zas a dúfame, že počty stovkárov sa zas trochu rozšíria. Pýtate sa, čo k tomu treba? Nič, len chuť a odhodlanie. Tešíme sa na Vás pi vode.

Propozície:

Do tabuľky sa zapisujú kilometre, ktoré plavec/plavkyňa odpláva za týždeň

Kilometre plavec/plavkyňa preukazuje športovými hodinkam, alebo svedectvom iného člena ĽMVV

Plávať je možné kedykoľvek, ale preferované sú časy So,Ne od 9:00

Primárne miesto plávania je na Veľkej vode, Point40

Pláva sa v skupinkách alebo aspoň s bójkou

O plávaní plavec/plavkyňa informuje vopred svojho partnera alebo rodinného príslušníka

Nie je nevyhnutné odplávať celých 100 km, plávame hlavne pre radosť

Každý plavec/plavkyňa pláva na svoju vlastnú zodpovednosť. ĽMVV nie je zodpovedné za prípadné zranenia

Priezvisko

Meno

Celkovo

14.6.

21.6.

28.6.

5.7.

12.7

19.7.

26.7

2.8.

9.8.

16.8.

23.8.

30.8.

6.9.

13.9.

20.9.

21.9.

Jurgowski

Henrich

0

Jurgowski

Zuzana

0

Crhová

Mária

30,3

1,7

2

5,3

0,5

1,5

2

2,5

1,7

0,9

2,4

2,4

1,2

1,8

1,7

2,7

Dovhun

Peter

40,9

1,2

3,4

1,2

10,1

3,5

1,7

2,7

2,5

5,7

2,8

0,8

3,3

2

0.8

0.6

Laska

Ada

133

9,8

11

4,2

9,6

8,9

12,2

13,5

11,2

12

11,4

6,6

9,7

4,8

5,9

0,5

1,7

Plačko

Ján

25,3

1,2

15,04

4,655

4,425

Plačková

Lucia

11,6

2,6

8

1

Sedláček

Rastislav

103,8

8,8

13

8,8

11

2,2

2,2

6,6

11

6,6

11

0

0

2,2

2,2

6,6

0

Serátor

Igor

9

0,5

0,5

8

0

Slabý

Blažej

75,9

1,2

3

6,9

6

6

4,5

4,5

6

6

5

6

6,5

5

4

5

0,3

Šikulová

Judita

0

Vadocz

Štefan

23,1

2,43

1,48

1,18

10,9

3,6

0

2,3

1,2

Turček

Peter

50,1

0

0

0

0

0

0

0

2

3

1,2

2,5

4,9

15,8

14,3

3,6

1.2

Bopegamage

Shubhada

62,4

1,2

2,5

3

5

4

4

5

4

5

4

5

5,2

4,5

5

4,5

0,5

Slabá

Katarina

22,6

0

4

0

4

4

3,6

3,4

3,6

Flochová

Jana

37,8

1,7

2

4,8

0,5

1,5

2

2

1,7

0,9

3,4

2,4

5

2

2

2,5

3,4

Jurištová

Lucia

100,2

1,2

6,3

14,3

3,4

1,2

6,9

1,8

2,9

3,9

10,4

3,2

9,8

15,1

20

0

Vassová

Elvíra

23,06

0,6

4,6

3

3,25

1,25

0,8

1,4

1,2

3,05

2

0,5

0,76

0,65

Kázmerová

Dagmar

53,9

2,2

7

3,5

3,8

4

3,5

4,5

4,2

4

6,5

3,5

4,2

3

K (hosť)

Alex

11,8

1,2

2,7

7,9

Klimová

Kika

300,59

12,7

24,5

16,2

23

15,2

18,69

20,71

21,57

20,78

27,84

26,75

21,09

27

24,56

Tkáč

Peter

0,8

0

0,8

Cyrano

Rišo

31,7

3,2

2,8

1,3

1,3

1,2

2,6

1,3

1,3

3,4

4,2

3,9

1

3,2

1

Halmlova

Monika

33

2,4

0,5

4,6

1,7

1,7

1,8

1,8

3,2

3

1,4

4,2

1,4

3,6

1,7

Gembešová

Lucia

8,27

1,4

1,27

1,4

1,4

1,4

1,4

Mišovič

Vojtech

64,7

5

4

7,3

5

5

5

6

5

4,5

2,9

3,6

2,8

3,7

2,9

2

Šeminský

Ján

200,43

7,9

25,5

0,9

0

15,7

15,1

16,95

12,63

6,15

24

8,1

18,2

27

22,3

Ternényová

Zuzana

101,2

4,3

7

6,1

7,2

7,8

4,5

2,4

13,5

10,8

2,6

2,7

2,4

9,8

12,4

7,7

Pečenka

Laco

54,5

4,3

9,5

6,1

5,2

4,4

3,6

8,8

4,6

3,2

4,8

Wursterová

Lenka

22,5

1,1

0,8

1,2

0

4,8

4

1,7

1,2

1,2

1,2

1,7

1,2

1,2

1,2

Bartalos

Dodo

29,5

1,2

2,5

10,2

0

1,1

4,2

0

1,2

1,2

4,2

1,2

0

1,3

1,2

Nemčeková

Renáta

23,19

1,2

2,5

8,6

0

1,1

5,59

3

1,2

Takács Horníčková

Jana

32,12

2,1

4,4

9,52

0

0

6

0

1,3

0

0

2,8

0

2,6

3,4

Brúder

Peter

103,34

1,8

2,66

10,1

1,71

4,8

6,9

1

2

1

5,5

13,26

18,23

23,94

10,44

Rizman

Ivor

112,2

3,5

13

18

7

3

8,2

5,5

1

11

6,8

9

6,5

15

3,8

0,9

Fillová

Dagmar

111,3

4,2

5,7

17,7

5,2

4,8

0

5,5

13,6

6

15,2

11,5

3,9

8,8

4,5

4,7

Kavacký

Matej

104

5,7

5

3,2

2,7

5,3

8,2

6

11

13

10,6

12

11,5

7,3

2,5

2148,2