Pokyny pre účastníkov

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli zúčastniť 2. ročníka 24-hodinového plaveckého podujatia na Nových Košariskách. Tento rok zavádzame na pretekoch meranie preplávanej vzdialenosti a času pomocou čipov. Pre úspešný a bezpečný priebeh podujatia vás prosíme o dodržiavanie týchto zásad.


Systém čipov nám umožňuje mať prehľad o plavcoch vo vode a v depe na brehu. Všetci plavci vo vode sú povinní mať na ruke náramok s čipom a pri výstupe na breh:
A) JEDNOTLIVCI – si ponechajú čip na ruke
B) ŠTAFETY – odovzdajú ďalšiemu členovi štafety


Časomiera beží 24 hodín. Čip registruje pobyt a okruhy vo vode, po prechode cez zónu depa, čip registruje pobyt na brehu. Systém časomiery a čipov nám umožňuje udržať si prehľad o počte plavcov vode a strážiť bezpečnosť podujatia. Náramok s čipom majte na ruke neustále, cez zónu depa pri vstupe do vody vchádzajte, len keď idete plávať. Dávajte si na čip pozor a prípadne si ho upevnite aj lepiacou páskou, aby ste ho nestratili. Náhrada za stratený čip je 50 EUR. Organizátori z občianskeho združenia Ľadové medvede Veľká voda vám vopred ďakujú za rešpektovanie propozícií a týchto pokynov.

 1. ôRegistrovaní účastníci 24-hodinovky majú prístup do priestoru pre plavcov. Plavci dostanú čiapku s číslom, ktorú musia mať na hlave počas plávania. Všetci môžu využiť ďalšie priestory areálu, Bufet Nad Jazerom a Bufet Pláž.
 2. Štart je o 12.00 priamo z vody pri časomernej bráne. Vojdite cez depo do vody krátko pred 12.00 a čakajte na oficiálny signál. Prvý člen štafety musí byť tiež o 12.00 vo vode. Koniec podujatia je o 12.00 nasledujúci deň.
 3. Čip zaznamenáva prechod cez depo a plavbu cez cieľovú bránu. Jednotlivci – nemusíte plávať celých 24 hodín. Plávanie môžete kedykoľvek prerušiť, aj na niekoľko hodín. Ak ste členom štafety, odovzdáte čip ďalšiemu členovi štafety a informujete dobrovoľníka / časomieru.
 4. Nekonzumujte prosím počas účasti na podujatí alkoholické nápoje. Okrem straty úsudku riskujete aj dehydratáciu.
 5. Nepreceňujte svoje sily. Plávame pre radosť a dobrý pocit. Hneď ako vám prvý raz napadne, že by ste mali ísť z vody, CHOĎTE Z VODY VON. Oddychujte.
 6. Pred štartom si uložte na breh svoje prípadné občerstvenie.
 7. Pred štartom podujatia vojdite s čipom do vody a počkajte na oficiálny štart o 12.00.
 8. V prípade problémov vo vode využite plaveckú bóju, píšťalku alebo mávajte rukou nad vodou (medzinárodný signál pre záchranu). Na trase sa bude pohybovať záchranný čln. Na člne a pri tretej boji je k dispozícii voda a hroznový cukor.
 9. Ak vidíte, že má niekto vo vode problémy mávajte tiež rukou nad vodou. Ak ste na brehu, upovedomte záchranárov v sanitke alebo najbližšieho dobrovoľníka (na registrácii, pri časomiere).
 10. DENNÁ TRASA má tvar trojuholníka – 1200m – od bóje pri štarte k bóji v rohu jazera a k bóji pri vzdialenej pláži. DENNÁ TRASA sa pláva 4.6. od 12.00 do 21.00 a 5.6. od 5.00 do 12.00. Pozvoľný presun. Medzi 18.00 a 20.00 sa pláva časť trate
  západným smerom a kvôli zapadajúcemu slnku môže byť zhoršená viditeľnosť, odporúčame plávať v smere na najvyšší viditeľný strom.
 11. NOČNÁ TRASA má 250m od bóje pri štarte k bóji pri Reštaurácii Mango a späť. NOČNÁ TRASA sa pláva 4.6. od 21.00 do 5.6. 5.00.
 12. Na DENNEJ TRASE je plavecká bója dôrazne odporúčaná.
 13. Na NOČNEJ TRASE je plavecká bója povinná spolu s osvetlením. Do bóje je možné vložiť čelovku, lampu, alebo iným spôsobom osvetliť.
 14. Na NOČNEJ TRASE budú bóje osvetlené a hladina bude čiastočne osvetlená aj z brehu. V prípade straty orientácie plávajte k najbližšej osvetlenej bóji.
 15. Na NOČNEJ TRASE budú prekážky na trati označené chemickým svetlom. Prosím o opatrnosť najmä pri štartovacej bóji a pri časomernom zariadení.
 16. Pri každej obrátke časomiera automaticky zaznamená odplávanie úseku k číslu plavca alebo štafety.
 17. Jedlo a občerstvenie, ktoré máte v rámci štartovného si môžete vyzdvihnúť v Bufete Nad Jazerom (1x teplé jedlo) a v Bufete Pláž (1x raňajky 5.6.)
 18. Bufety budú počas podujatia otvorené. Stanovanie je povolené v priestoroch pri Bufete Pláž (dolný bufet). Priestory na stanovanie sú vyznačené na mape.
 19. Dbajte o pravidelný nealkoholický pitný režim a výživu.

Mapku areálu spolu s vyznačenými trasami si možete stiahnúť pod následujúcim tlačidlom