Nové stanovy – návrh – finálna verzia


Pracovná verzia nových stanov, pripravená pre členov na pripomienkovanie


Pripomienky a návrhy k 08.09.2023


Finálna verzia stanov, po zapracovaní relevantných návrhov a pripomienok