Poďakovanie za Váš záujem a registráciu na 24-hodinovku 2024

SK:
Ďakujeme za Váš záujem o našu (a asi už aj o vašu akciu :)) Chceme Vás len upozorniť, že Vaša registrácia bude prijatá, ale k jej potvrdeniu príde až po úhrade registračného poplatku vo výške 40 Eur/osoba na číslo účtu SK51 8330 0000 0029 0190 3361 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX. Na platbu môžete použiť aj nižšie uvedený QR kód. Do informácie pre príjemcu uvedte vaše “MENO A PRIEZVISKO”, aby sme platbu vedeli spárovať. Ďakujeme za pochopenie.

EN:
Thank you for your interest in our (and probably already your event :)) We just want to inform you that your registration will be accepted, but it will be confirmed only after payment of a registration fee of 40 Eur / person to account number SK51 8330 0000 0029 0190 3361 SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX. You can also use the QR code below to pay. Don´t forget add your “FULL NAME” as information to recipient so we can match the payment. Thank you for understanding.