24-hodinovka 2024 – Všeobecné info

Priatelia plavci aj nadšenci plávania, 24-hodinovka je tu!

Pozývame Vás na štvrtý ročník jedinečného plaveckého maratónu 24-hodinového diaľkového vytrvalostného plávania na otvorenej vode.  Maratón sa bude konať 15. 6. 2024 až 16. 6. 2024. Vstup do vody a oficiálny začiatok bude, tak ako aj v minulých ročníkoch presne o 12:00. Miestom konania je areál jazera Nové Košariská v Dunajskej Lužnej.

Základným predpokladom Vašej účasti je včasná registrácia a následná úhrada registračného poplatku do 15.5. 40€, od 16.5. do 31.5 45€, od 1.6. do 10.6. 50€. Poplatok sa uhrádza výhradne bankovým prevodom a kontrola úhrady je možná cez náš transparentný účet. V tomto poplatku máte zahrnutú účasť na podujatí, zabezpečenie vodnej záchrany, rozhodcov, časomieru, jedny raňajky a dve teplé jedlá. Ďalšie možnosti občerstvenia budú v Bufete Nad Jazerom a v Bufete Na pláži. Kto si chce dopriať luxusnejšie jedlo a prostredie, má k dispozícii aj reštauráciu Mango, v tesnej blízkosti areálu jazera. Viac informácií nájdete v propozíciách podujatia.

Hlavným priestorom pre účastníkov a zároveň aj hlavným stanom bude Bufet Nad Jazerom. Dozviete sa tu všetko potrebné pre hladký priebeh celého podujatia. Tu sa bude odohrávať prezentácia plavcov, otvorenie podujatia a aj záverečný ceremoniál. Zároveň tu bude zabezpečené aj parkovanie v cene 5€ na dva dni na parkovisku pri Bufete Nad Jazerom. Záujemcovia o ubytovanie v stane alebo vlastnom karavane majú možnosť zabezpečiť si ubytovanie v Bufete Na pláži. Cena za bežný stan je 10€ na deň, za karavan 20€/deň. Všetky pozemky jazera aj jeho okolia sú súkromné, preto rešpektujeme ceny za služby, ktoré nám poskytnú ich majitelia.

Všetky ďalšie informácie o podujatí a jeho organizácii nájdete aj priebežne na našom webe www.velkavoda.sk , v prípade otázok píšte na info@velkavoda.sk.

Pozorne si pred registráciou prečítajte propozície súťaže. Neprehliadnite, že nie sú povolené neoprénové plavky, je povinná nafukovacia bójka a plávacia čapica so štartovým číslom. Tú dostanete pred štartom.


Fellow swimmers and swimming enthusiasts, the 24-hour race is here!

We invite you to the fourth edition of the unique 24-hour long-distance endurance open water swimming marathon.  The marathon will take place on June 15, 2024 to June 16, 2024. Entry into the water and the official start time will be, as in previous editions, at 12:00 noon sharp. The venue is the area of the lake Nove Kosariska in Dunajska Luzna.

The basic prerequisite for your participation is early registration and subsequent payment of the registration fee – until 15.5. 40€, from 16.5. to 31.5. 45€, from 1.6. to 10.6. 50€. The fee is payable exclusively by bank transfer and payment check is possible via our transparent account. This fee includes participation in the event, provision of water rescue, referees, timekeeping, one breakfast and two hot meals. Additional refreshment options will be available at the Bufet Nad Jazerom (above the lake) and the Bufet Plaz (at the beach). Those who want to indulge in a more upscale meal and setting also have the Mango Restaurant, adjacent to the lake area. For more information, please see the competition regulations.

The main space for participants and also the show office will be the Bufet Nad Jazerom. Here you will find everything you need for the smooth running of the whole event. The presentation of the swimmers, the opening of the event and the closing ceremony will take place here. Parking will be provided also here at the price of 5€ for two days in the parking lot at the Bufet Nad Jazerom. Those interested in staying in a tent or their own caravan can arrange their own accommodation at the Bufet Plaz. The price for a regular tent is 10€ per day, for a caravan 20€ per day. All the land on the lake and its surroundings is private, so we respect the prices for services provided by their owners.

All further information about the event and its organisation can also be found on our website www.velkavoda.sk , in case of questions please write to info@velkavoda.sk.

Before registering, please read carefully the competition regulations. Please note that wetsuits are not allowed, an inflatable buoy and a swim cap with the start number are compulsory. You will be given one before the start.
Registrácia bola ukončená


Štartovná listina

Priezvisko

Meno

Klub

Solo/Štafeta

Meno štafety

Vek

Kategória

Z/M

András

Zimányi

-

Sólo plavec

-

59

Masters C

M

Bartal

Michal

TopRun DS

Sólo plavec

-

39

Masters B

M

Blažek

Michal

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

15

JUNIOR

Capliar

Rastislav

Turčianske nanuky

Sólo plavec

-

56

Masters C

M

Cervený

Daniel

neregistrovaný

Sólo plavec

-

58

Masters C

M

Crhová

Mária

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

55

Masters C

Z

Danišová

Lucia Svetlana

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

57

Masters C

Z

Demcák

Viliam

Vranovské vydry

Sólo plavec

-

42

Masters B

M

Dluhoš

Viktor

VITALE

Sólo plavec

-

30

Masters A

M

Dubovský

Luboš

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

51

Masters C

M

Farkas

Gábor

Sportfanatic

Sólo plavec

-

41

Masters B

M

Fillová

Dagmar

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

45

Masters B

Z

Flochová

Jana

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

64

Masters D

Z

Gálffy

Tibor

TopRunDS

Sólo plavec

-

54

Masters C

M

Hošeková

Katarína

Prievidzské ľadové medvede

Sólo plavec

-

46

Masters B

Z

Chraščová

Alexandra

-

Sólo plavec

-

13

JUNIOR

Jelinek

Peter

-

Sólo plavec

-

56

Masters C

M

Jezova

Jitka

Trencianske tulene

Sólo plavec

-

68

Masters D

Z

Jurištová

Lucia

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

44

Masters B

Z

Jusková

Zuzana

VITALE

Sólo plavec

-

50

Masters B

Z

Kovárová

Zuzana

neregistrovaný

Sólo plavec

-

41

Masters B

Z

Krajčovič

Vladimír

SPORT CLUB Senec

Sólo plavec

-

56

Masters C

M

Ležovicová

Lucia

VITALE

Sólo plavec

-

31

Masters A

Z

Lipovsky

Andrej

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

44

Masters B

M

Makai

Marko

KVŠ Oceán

Sólo plavec

-

12

JUNIOR

Michajlovová

Natália

Beháme pondelky

Sólo plavec

-

26

Masters A

Z

Mináriková

Radka

Senecké ladové medvede

Sólo plavec

-

47

Masters B

Z

Mišovic

Vojtech

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

73

Masters D

M

Nagyová

Magdaléna

Turčianske nanuky

Sólo plavec

-

63

Masters C

Z

Obrtanec

Oliver

Impulswim

Sólo plavec

-

12

JUNIOR

Obrtanec

Richard

Impulswim

Sólo plavec

-

13

JUNIOR

Obrtanec

Ivan

Impulswim

Sólo plavec

-

44

Masters B

M

Pék

Dezider

Sportfanatic

Sólo plavec

-

50

Masters B

M

Pék

Ondrej

Sportfanatic

Sólo plavec

-

50

Masters B

M

Polivka

Ervín

Ľadové medvede Senec

Sólo plavec

-

57

Masters C

M

Rebrová

Sona

Ľadové medvede Bratislava

Sólo plavec

-

51

Masters C

Z

Sabová

Jarmila

Šíravské bobry

Sólo plavec

40

Masters B

Z

SAVEL

Sale

NBG (novi beograd)

Sólo plavec

-

43

Masters B

M

Sekerová

Jana

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

59

Masters C

Z

Sládeková

Jozefína

Turčianske nanuky

Sólo plavec

-

64

Masters D

Z

Ščobák

Jirka

-

Sólo plavec

-

53

Masters C

M

Šeminský

Ján

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

62

Masters C

M

Šugár

Martin

Ľadove medvede Bratislava

Sólo plavec

-

53

Masters C

M

Týles

Igor

Prievidzské ľadové medvede

Sólo plavec

-

62

Masters C

M

Vadoczová

Valentína

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

25

Masters A

Z

Vanko

Ivan

NOS - Nemšovský otužovací spolok

Sólo plavec

-

57

Masters C

M

Venény

Luboš

Ľadové medvede Veľká voda

Sólo plavec

-

22

Masters A

M

Štafety

Guoth

Alexander

TopRunDS

4-členná štafeta

Hviezdoplavci

36

Štafeta

M

Holič

Pavol

TopRunDS

4-členná štafeta

Hviezdoplavci

43

Štafeta

M

Klinko

Martin

TopRunDS

4-členná štafeta

Hviezdoplavci

44

Štafeta

M

Tősér

Alexander

TopRunDS

4-členná štafeta

Hviezdoplavci

39

Štafeta

M

Husár

Peter

TopRunDS

4-členná štafeta

Ironswimmers

42

Štafeta

mix

Klimová

Kristína

TopRunDS

4-členná štafeta

Ironswimmers

38

Štafeta

mix

Nyary

Richard

TopRunDS

4-členná štafeta

ironswimmers

47

Štafeta

mix

Šnegonová

Ivona

TopRunDS

4-členná štafeta

Ironswimmers

48

Štafeta

mix

Chudá

Táňa

VITALE

5-členná štafeta

VITALE Ladies

52

Štafeta

Z

Ležovičová

Eva

VITALE

5-členná štafeta

VITALE Ladies

57

Štafeta

Z

Lutterová

Ivana

VITALE

5-členná štafeta

VITALE Ladies

43

Štafeta

Z

Najmanová

Marcela

VITALE

5-členná štafeta

VITALE Ladies

49

Štafeta

Z

Orihelová

Martina

VITALE

5-členná štafeta

VITALE Ladies

45

Štafeta

Z

Blažek

Peter

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Mokrý Sen

47

Štafeta

M

Dovhun

Peter

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Mokrý Sen

51

Štafeta

M

Plačko

Ján

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Mokrý Sen

45

Štafeta

M

Sedlácek

Rastislav

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Mokrý Sen

43

Štafeta

M

Serátor

Igor

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Mokrý Sen

46

Štafeta

M

Vadocz

Štefan

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Mokrý Sen

53

Štafeta

M

Brunovský

Marek

Ľadové medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB muži

40

Štafeta

M

Kaiser

Gabriel

Ľadové medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB muži

46

Štafeta

M

Laincz

Jaroslav

Ľadové medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB muži

59

Štafeta

M

Nagl

Martin

Ľadové medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB muži

42

Štafeta

M

Pečenka

Ladislav

Ľadové medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB muži

61

Štafeta

M

Szabo

Martin

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

ĽMB muži

50

Štafeta

M

Bednarikova

Andrea

Ľadove medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB ženy

48

Štafeta

Z

Crkoňová

Linda

Ľadove medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB ženy

40

Štafeta

Z

Dacková

Jana

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

ĽMB ženy

44

Štafeta

Z

Dörnhöferová

Renáta

Ľadove medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB ženy

45

Štafeta

Z

Lainczova

Monika

Ľadove medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB ženy

58

Štafeta

Z

Ternényová

Zuzana

Ľadove medvede Bratislava

6-členná štafeta

ĽMB ženy

45

Štafeta

Z

Ježková

Gabriela

DZP Haná Prostejov, z.s.

6-členná štafeta

Kosatky

55

Štafeta

mix

Krc

Vítezslav

DZP Haná Prostejov, z.s.

6-členná štafeta

Kosatky

30

Štafeta

mix

Kucián

Martin

DZP Haná Prostejov, z.s.

6-členná štafeta

Kosatky

47

Štafeta

mix

Šafarík

Vít

DZP Haná Prostejov, z.s.

6-členná štafeta

Kosatky

52

Štafeta

mix

Tomecka

Jirí

DZP Haná Prostejov, z.s.

6-členná štafeta

Kosatky

50

Štafeta

mix

Ucnová

Alena

DZP Haná Prostejov, z.s.

6-členná štafeta

Kosatky

45

Štafeta

mix

Bandiková

Monika

DZP Haná Prostějov

6-členná štafeta

Nezlomní

46

Štafeta

mix

Horáčková

Veronika

Trencianske tulene

6-členná štafeta

Nezlomní

43

Štafeta

mix

Němčíková

Daniela

DZP Haná Prostějov

6-členná štafeta

Nezlomní

53

Štafeta

mix

Novotná

Mirka

SO Hradec Králové

6-členná štafeta

Nezlomní

60

Štafeta

mix

Pekarčíková

Lucie

Trencianske tulene

6-členná štafeta

Nezlomní

41

Štafeta

mix

Trnkal

Milan

DZP Haná Prostějov

6-členná štafeta

Nezlomní

59

Štafeta

mix

Balšianková

Michaela

Turčianske nanuky

6-členná štafeta

Turčianske nanuky

24

Štafeta

mix

Čapliarová

Dana

Turčianske nanuky

6-členná štafeta

Turčianske nanuky

56

Štafeta

mix

Grom

Peter

Turčianske nanuky

6-členná štafeta

Turčianske nanuky

33

Štafeta

mix

Ličko

Ján

Turčianske nanuky

6-členná štafeta

Turčianske nanuky

55

Štafeta

mix

Majtanová

Lenka

Turčianske nanuky

6-členná štafeta

Turčianske nanuky

51

Štafeta

mix

Piterková

Alena

Turčianske nanuky

6-členná štafeta

Turčianske nanuky

43

Štafeta

mix

Ambruš

Viliam

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Žraloky bez prestávky

19

Štafeta

mix

Bognárová

Adela

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Žraloky bez prestávky

0

Štafeta

mix

Plačková

Lucia

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Žraloky bez prestávky

46

Štafeta

mix

Plačková

Alica

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Žraloky bez prestávky

18

Štafeta

mix

Šimo

Sebastian

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Žraloky bez prestávky

18

Štafeta

mix

Tribulíková

Martina

Ľadové medvede Veľká voda

6-členná štafeta

Žraloky bez prestávky

18

Štafeta

mix